Phương thức vận chuyển

Ngay sau khi Khách hàng đặt hàng và thanh toán online thành công.

Nhân viên DonaKein sẽ gọi điện thoại cho Khách hàng để xác nhận đơn hàng cũng như thỏa thuận nếu có giữa 2 bên

DonaKein sẽ gói hàng và giao cho đơn vị vận chuyển đến địa chỉ Khách hàng đã điền trong đơn hàng.

DonaKein sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc, thời gian vẫn chuyển từ 1-3 ngày