DonaKein hân hạnh là nhà tài trợ giải Golf Cựu SV Đại học Bách Khoa Hà Nội- Đà Nẵng- TP HCM

DonaKein hân hạnh là nhà tài trợ giải Golf Cựu SV Đại học Bách Khoa Hà Nội- Đà Nẵng- TP HCM diễn ra tại Sân Golf Tân Sơn Nhất – Ngày 20/12/2017